sobota, 29 kwietnia 2017

Scenariusz: Wierne miasto - Lwów 1939

 

Tło historyczne:


9 września nieodwracalnie pękło skrajne południowe skrzydło polskiej obrony. Przez lukę wlały się oddziały niemieckiej 1 Dywizji Górskiej zmierzając w stronę Lwowa próbując zająć miasto z marszu. Skutkiem tego wydarzenia wiele polskich transportów wojskowych było przekierowywanych w stronę Lwowa, które nagle stało się miastem frontowym. Od 12 września miasto było zablokowane od zachodu  i silnie naciskane przez strzelców górskich. Niemcy działając z dala od własnych linii zaopatrzenia starali się jak najszybciej zdobyć miasto, szczególnie składy uzbrojenia w Hołosku znajdujące się na północ od miasta.
Na skutek złej sytuacji na froncie ogół polskich jednostek został przekierowany w stronę Polski południowo wschodniej. Będąca najbliżej Lwowa grupa gen Sosnkowskiego jako pierwsza próbowała przerwać blokadę miasta. Czy Polakom uda się to zadanie zanim nadejdzie kolejny rozkaz nakazujący zmierzać wszystkim wojskom w stronę granicy ... ?

Siły stron:

Każda ze stron dysponuje pulą 2000pkt. która może zostać rozdystrybuowana w dowolny sposób na dwa plutony wzmocnione. Siły są zorganizowane w oparciu o selektor "1939 Battle of Poland" lub "Poland Black Brigade Squadron" oraz "1939 September Campaign"

Układ plansz i rozstawienie:

Gra toczy się na dwóch planszach:


Plansza Lwów zawiera obszar miejski przechodzący w podmiejski. W centralnym  punkcie planszy znajduje się duże zalesione wzgórze: Kortumowa Góra, będące jednym z celów natarcia strony niemieckiej. Na prawym skrzydle w obszarze zabudowanym centralnym puntem jest kościół św Elżbiety będący siedzibą sztabu polskich oddziałów. Na skrzydle lewym znajduje się składnica uzbrojenia Hołosko, z którego strona niemiecka może czerpać zaopatrzenie. Celem strony atakującej (Niemcy) jest zdobycie tych punktów, strona polska ma za zadanie uniemożliwić realizację tego zadania w przewidzianym czasie rozgrywki.
Na początku gry na planszy znajdują się 3 oddziały polskie w strefie rozstawienia (do 12 cali od wschodniej krawędzi). Pozostałe oddziały wchodzą na zasadzie rezerw od 2 tury. Co najmniej połowa oddziałów Atakującego (Niemcy) wchodzi na planszę na zasadzie pierwszej fali, pozostałe oddziały na zasadzie rezerw od drugiej tury (możliwy outflank)


Plansza Jaworów to teren wiejski. Od południowej (krótszej) strony planszy ciągną się lasy, przez środek biegnie droga przy której znajdują się gospodarstwa, pola uprawne sady itp.W północno zachodniej części planszy znajduje się rozległe zalesione wzgórze. Obrońca (Niemcy) ma na początku gry 3 oddziały rozmieszczone w obrębie wioski (centralna część stołu). Pozostałe oddziały (w tym wszystkie pojazdy) wchodzą do gry na zasadzie rezerw w drugiej turze. Polacy (Atakujacy) co najmniej połową sił wchodzą na planszę od zachodniej strony w pierwszej fali. Pozostałe oddziały mogą wejść na zasadzie rezerw (możliwy outflank).

Cel gry:

Jaworów: Celem Atakującego jest wyprowadzenie jak największej liczby oddziałów polskich przez wschodnią (niemiecką) krawędź mapy. Za każdy wyprowadzony oddział gracz otrzymuje 1PZ (punkty naliczane są wtedy i tylko wtedy gdy jednym z nich jest gen Sosnkowski!), dodatkowo za każdy zniszczony oddział przeciwnika otrzymuje 1PZ. Niemcy otrzymują 1PZ za każdy wyeliminowany oddział polski i 5PZ za pojmanie (pokonanie w walce wręcz) gen Sosnkowskiego.
Lwów: Gra kończy się zwycięstwem Atakującego gdy pod koniec gry kontroluje on minimum 2 punkty. Jeżeli Atakujący kontroluje jeden punkt gra kończy się remisem, zaś gdy wszystkie są pod kontrolą obrońcy gra kończy się zwycięstwem Obrońcy.

Czas gry:

Gra kończy się po sześciu turach.

Zasady specjalne:

Jesteśmy z Wami: za każdy oddział polski jaki wyjdzie poza planszę Jaworów, gracz niemiecki we Lwowie musi wycofać z gry jeden nie będący transportem oddział (znajdujący się najbliżej krawędzi rozstawienia). Oddział ten nie jest wliczany do PZ strony polskiej.
Wierne miasto: w każdej turze (począwszy od drugiej), jeżeli gracz polski kontroluje kościół św. Elżbiety (nie ma w nim oddziałów niemieckich) może on przerzucić jeden nieudany test morale (do wykorzystania tylko w tej turze!) na każdej z plansz.
17 września: w 5 i w 6 turze każdy z oddziałów polskich na każdej z plansz przed otrzymaniem rozkazu musi wykonać test na morale (uwzględniane są posiadane piny).
Agresywny atak: oddziały niemieckie znajdujące się pod Lwowem działały w oderwaniu od własnych baz zaopatrzenia (paliwo, amunicja). Każdy z oddziałów niemieckich na planszy Lwów począwszy od trzeciej tury musi po wydaniu rozkazu Advance lub Fire (a każdy pojazd także przy rozkazie Run) wykonać rzut K6, na zaopatrzenie. W przypadku 2-6 rozkaz jest wykonywany normalnie, wynik 1 oznacza, że oddział nie może go wykonać w zakresie strzału, a pojazd dodatkowo nie może się poruszyć. Warunkiem odzyskania zaopatrzenia jest przejęcie kontroli nad punktem "składnica w Hołosku". Utrata kontroli nad tym punktem oznacza konieczność powrotu do testów zaopatrzenia.
gen. Sosnkowski: na planszy Jaworów oddziały polskie dysponują dodatkowym darmowym oddziałem dowódcy (major+1 adiutant). Dowódca nie może zostać zabity (chyba, że w walce wręcz). W takim przypadku strona niemiecka otrzymuje +5PZ a wszystkie oddziały polskie na tej planszy mają do końca gry obniżone morale o -1.
Ukraińcy: Podczas walk w rejonie Lwowa polskie wojska były atakowane przez ukraińskich partyzantów. Dla każdego oddziału polskiego wchodzącego z rezerw (po udanym rzucie na morale) jest wykonywany rzut 2K6. Jeżeli wynik pomnożony przez 10 jest większy niż wartość punktowa oddziału, otrzymuje on 1PIN.

wtorek, 11 kwietnia 2017

Let's rock! / czas w góry!

To conduct Crete 1941 multiplayer scenario I need special pieces of terrain among others: a rocky hills. Using styrofoam, hot knife and flocks I did something like this. How do you feel with it? 

Do scenariusza Kreta 1941 potrzebowałem specjalnych górek, a właściwie skałek. Używając 5cm. styroduru gorącego noża (a momentami normalnego ostrza) z wykorzystaniem rożnego rodzaju trawek powstały takie oto obiekty. Co uważacie?