czwartek, 7 września 2017

Wielkoludy z krainy kangurów?Dziś, po długim milczeniu trochę inny wpis. Kilka dni temu dojechała  paczka ze świeżutkim  boundlem australijskim, a dziś - jako uzupełnienie - dodatkowa przesyłka zawierająca figurki australijskich komandosów. Zapewne domyślacie się o czym będzie mowa ...?

Jakiś czas temu środowisko boltowe obiegła wieść, że w dalekiej Australii pojawili się karmieni sterydami komandosi o ponadnormatywnym wzroście. Zdjęcia prezentujące figurki iście koszykarskiej postury obiegły internet i - chyba zniechęciły potencjalnych klientów od zakupów (przynajmniej mnie z początku). Jednak po namyśle uznałem, że chcę mieć własne zdanie i kupiłem pudełeczko.

Trzeba przyznać, że nowe figurki są muskularne i niemałe, jednak ich stylistyka jest wewnętrznie spójna. Powyżej kolejno Papuas, australijski milicjant, dowódca i dwóch komandosów (tych roślejszych). Moim zdaniem ich wzrost i budowa nie odbiega znacząco od normy.

To jeżeli chodzi o spójność wysokości figurek w obrębie armii australijskiej. A jak się mają nowe ludziki do pozostałych figurek jakie stosuje się do Bolt Action?


Na zdjęciu kolejno: głodujący Szczur Pustyni od Perrych, zestaw Australijczyków w kolejności jak powyżej, komandos od Artizana i nowy plastikowy Czerwony Diabeł (w właściwie gość od Sosabowskiego ale to detal).

O tym, że figurki Perrych są chude w porównaniu z wypasionym Warlordem to wszyscy wiemy i nie ma sensu dłużej się nad tym zatrzymywać. Ciekawie jednak wygląda porównanie wzrostu nowych Australijczyków z innymi ludkami heroicznymi.

Pierwsza obserwacja: tadam! ludki od Artizana wcale nie odbiegają wzrostem ani posturą od Kangurków; łapki podobnie mięsiste, a wysokość podobnie: do trzeciej kreski.

Skąd pomysł na porównanie z Artizanem? Firma ta produkuje kilka modeli Australijczyków; wziąwszy pod uwagę podobieństwo gabarytów istnieje potencjalna (bo jednak są różnice w uzbrojeniu i umundurowaniu) możliwość wsparcia tymi modelami armii Południowego Pacyfiku.Nieco inaczej wygląda - o dziwo - porównanie z dotychczasowymi modelami Warlorda. Zarówno nowi spadochroniarze brytyjscy jak i dawna plastikowa piechota Late War są nieco niższe niż Australijczycy. Figurki z metalu plasują się pod tym względem nieco lepiej. Tym niemniej nie wróży to optymistycznie dla konwertowania plastikowych Brytyjczyków jako support dla armii kapeluszników.
 

Ja jednak dokonałem wyboru. Pełna drużyna koszykarzy z antypodów już wkrótce nabierze kolorków i zacznie smażyć - zgodnie ze swoją specjalizacją - wszystkich napotkanych wrogów.

czwartek, 20 lipca 2017

Battle shots

In this place I'll put an interesting photoshots from my Bolt Action battles. Hope you enjoy it!

Obviously good light is a crucial factor for nice wargame photos. 
Here I have natural evening light (playing in the backyard). Another one is a good miniatures and scenery. I tried to do my best in this case ;). German (Tomek Malczewski) vs British (Marcin Nietrzebka)

Another photos from Market Garden campaign play


Some pictures of Józefosław games.
High noon :)
Ambushpiątek, 30 czerwca 2017

Hunting for BEF - Greece 1941In April 1941 unstoppable German Wehrmacht attacked Greece. Agressive outflanking attacks kept defensors out of initiative. British Expeditionary Force (BEF) was ordered to withrowal south to the harbors. Meanwhile German 9th Panzer division tried to encircle and annihilate Allies.

W kwietniu 1941 Wehrmacht po raz kolejny nie dał się zatrzymać przeciwnikowi, tym razem w Grecji. Szybkie postępy armii niemieckiej doprowadziły do załamania kolejnych pozycji armii greckiej. W związku z tym wspierający Greków brytyjski korpus ekspedycyjny uzyskał rozkaz wycofania. Tymczasem 9DPanc z XXXXKA otrzymała rozkaz zamknięcia w kotle Aliantów.

This scenario presents attempt to capture withrowing BEF by german 9th panzer division in the northern Greece April 1941.

Scenariusz przedstawia wycofanie się oddziałów BEF przez góry Olimpu i próbę ich przechwycenia przez pododdziały niemieckiej 9DPanc.


Mapa/map

Dominating element of a map are a rocky moubntain and some mid size vegetation. From north to south runs winding road. 18" from south edge and up to 3" from road there is small entrenchment (made of sandbags) and barbed wire obstacle.
 
Na mapie dominuje krajobraz skalisty z licznymi zaroślami. We wschodniej części skały przechodzą w góry. Przez tę część biegnie kręta droga z północy na południe. W odległości około 18" od południowej krawędzi mapy w okolicy drogi (3") znajduje się pojedyncze umocnienie polowe i towarzysząca mu przeszkoda przeciwpiechotna.Cel gry i czas trwania/goals and game duration

Ally player is to move out his units through south edge of  map. For every value of 100pts. of units (rounding down) British playergains 1VP, additionally each player gains 1VP for every unit eliminated. After 6 turn roll a dice, on 4+ another turn should be played.

Celem gracza alianckiego  wyprowadzenie własnych oddziałów przez południową krawędź mapy. Za każde 100pkt oddziałów (zaokrąglając w dół!) wyprowadzone przez tę krawędź gracz aliancki otrzymuje 1PZ, dodatkowo każdy z graczy otrzymuje 1PZ za zniszczony oddział nieprzyjaciela. Po zakończeniu 6 tury wykonywany jest rzut kością, 4+ oznacza, że rozgrywana jest 7 tura.

Siły i rozstawienie wojsk/ Forces deployment

This scenario is recommended to play between british reinforced platoon (Operation Compass selector) and German reinforamced platoon (Operation Barbarossa selector).
German player (Defender) starts batle with one unit (from infantry slot)which is placed 6" of entrenchment. This unit could star battle with Ambush order. Other German units enter battle as a Reserve since 1st turn (morale test -1 needed) from any point of east or west edge of map (up to 12" from north edge). Before a game German player should write down which of his units are allocated on which side.
British player devides his force into two parts: First wave (up to half of units rounding up) and a Reserve. First wave could be deployed on specific deployment zone (up to 12" from North edge of map). Reserve enter since 2nd turn on map from any point of north edge. No forward deployment.

Gra rozgrywana jest między plutonami wzmocnionymi o sile 1000pkt każdy. Strona brytyjska korzysta z selektora: Operacja Compass, zaś strona niemiecka z selektora Barbarossa 1941.
Strona niemiecka ma wystawiony na planszy jedne oddział ze slotu piechota który rozmieszcza w obrębie 6 cali od umocnienia polowego znajdującego się opodal drogi. Oddział ten może rozpoczynać grę z rozkazem Ambush. Pozostałe oddziały niemieckie wchodzą na planszę na zasadzie Rezerw w pierwszej turze (rozkaz Advance lub Run). Dla każdego z tych oddziałów gracz niemiecki przed rozpoczęciem gry zapisuje, z której strony (wschodniej czy zachodniej) wchodzi na planszę. Strefa wyjścia niemieckich oddziałów rezerwowych zaczyna się 12" od północnej krawędzi mapy.
Oddziały alianckie mogą być podzielone na dwie części  Pierwszą Falę i Rezerwę. W Pierwszej Fali musi znajdować się połowa oddziałów zaokrąglając w górę. Oddziały Pierwszej Fali rozpoczynają grę w strefie rozstawienia gracza alianckiego (12" od północnej krawędzi), zaś Rezerwa wchodzi na planszę z tejże krawędzi od drugiej tury. W grze nie obowiązuje forward deployment.


niedziela, 4 czerwca 2017

Operation Crusader 1941 (multiplayer scenario rules)


Operacja Crusader

Pierwsza połowa roku 1941 w Afryce północnej upłynęła pod znakiem wzmożonej aktywności wojsk Osi. Wzmocnienie sił włoskich przez niemiecki korpus afrykański pod dowództwem gen Rommla umożliwiło wyprowadzenie śmiałej ofensywy, dzięki której front przesunął się setki kilometrów na wschód w kierunku Egiptu. Twierdza Tobruk została zablokowana i wojska Osi podejmowały kolejne próby jej zdobycia.
Zadanie deblokady twierdzy powierzono dowódcy nowo utworzonej 8 Armii gen. Cunninghmamowi. Operacja o kryptonimie Crusader rozpoczęła się 18 listopada 1941. Główną siłą uderzeniową był brytyjski XXXKA, który miał za zadanie obchodząc pozycje Osi pobić niemieckie jednostki pancerne i dotrzeć w okolice twierdzy Tobruk celem jej odblokowania. Jednocześnie obrońcy Tobruku mieli angażować oblegających aby ułatwić zadanie wojskom zmierzającym z odsieczą.
Na tyłach wojsk Osi działały jednostki LRDG, które miały na celu dezorganizację strefy tyłowej ze szczególnym uwzględnieniem składów zaopatrzenia i lotnisk.
Czy wojskom brytyjskim uda się poprawić swoją sytuację strategiczną w Afryce i zdobyć Tobruk? O tym będą mogli przekonać się gracze wcielając się w rolę dowódców jednostek biorących udział w tej operacji.

Scenariusz: Operacja Crusader

Gra toczy się symultanicznie na 3 stołach, z których każdy symbolizuje jedną z kluczowych dla operacji lokalizacji:
- twierdza Tobruk - której zdobycie jest najważniejszym celem strony niemieckiej
- Sidi Rezegh - miejsce stoczenia wielkiej bitwy między siłami zmierzającego z odsieczą XXXKA a oddziałami Afrika Korps
- el Adem - lotnisko gdzie zgromadzone są materiały wojenne i siły lotnicze wojsk Osi.

Siły stron i liczba graczy:
Po każdej ze stron w grze bierze udział zespół złożony z trzech graczy. Każda ze stron ma do dyspozycji 3000pkt do wykorzystania na stworzenie 3 plutonów wzmocnionych stworzonych w oparciu o następujące selektory:

Alianci:
Załoga Tobruku: pluton wzmocniony wg selektora Operacja Compass
XXXKA: pluton wzmocniony wg selektora Operacja Compass
LRDG: pluton wzmocniony w oparciu o selektor Behind the Enemy Lines

Wojska Osi:
3 plutony wzmocnione: Włosi w oparciu o selektor The War in Africa i/lub Niemcy w oparciu o selektor Rommel Triumphant

Cel gry:

Celem graczy Osi jest zdobycie Tobruku (zajęcie siedziby sztabu znajdującej się w strefie rozstawienia Aliantów. Kontrolowanie po zakończeniu ostatniej tury siedziby sztabu oznacza wielkie zwycięstwo wojsk Osi.
Celem Aliantów jest odblokowanie Tobruku poprzez odciągnięcie maksymalnie dużej ilości sił Osi z obszaru twierdzy oraz osłabienie jego potencjału poprzez eliminację wsparcia lotniczego.
Czas trwania gry to 7 pełnych tur z czego pierwsza to tura nocna (obowiązuje zasada night fighting). 

Zasady Specjalne:

Dominacja Luftwaffe: na przyfrontowym lotnisku el Adem stacjonują lotnicze siły uderzeniowe Osi, które pozwalają na permanentne wsparcie lotnicze na wybranej planszy (Tobruk lub Sidi Rezegh). Oznacza to, że po zutylizowaniu wsparcia FAO (jeden z nich jest darmowy) może wezwać kolejny nalot.

Rezerwa strategiczna: Strona Osi dysponuje wspólną Rezerwą zwaną Rezerwą Strategiczną, która może zostać rozdystrybuowana w dowolny sposób (czyli na dowolną planszę/plansze), od 2 lub 3 tury. W skład Rezerwy obowiązkowo wchodzą wszystkie pojazdy (ze wszystkich plansz), plus inne oddziały, o ile gracze tak zdecydują. Oznacza to, że na jeden stół może zostać alokowanych więcej pojazdów i oddziałów niżby wynikało to z danego selektora.
Przykład: Każdy z trzech graczy Osi wybrał do swojego plutonu po jednym czołgu Pz II i jednym pojeździe SdKfz 222, które umieszczane są w Rezerwie Strategicznej. W trakcie gry zagrożenie na mapie: Sidi Rezegh jest na tyle duże, że gracze Osi decydują, iż wszystkie te pojazdy (3 czołgi i 3 pojazdy rozpoznawcze) pojawią się na tej właśnie planszy. 

Lotnisko el Adem: Na pobliskim lotnisku el Adem stacjonują poważne siły Luftwaffe. Jeden z graczy Osi dowodzący na mapie Tobruk lub Sidi Rezegh (gracze porozumiewają się między sobą) wystawia darmowego FAO, oraz ma możliwość permanentnego wykorzystywania wsparcia lotniczego (w następnej turze po wykorzystaniu wsparcia FAO może ustanowić kolejny cel). Wsparcie działa dopóki gra się nie zakończy lub baza w el Adem (marker samolotu bojowego) nie zostanie zniszczona. Zniszczenie markera eliminuje zamówione i oczekiwane naloty lotnicze.

Dowodzenie z pierwszej linii: Jeden z FAO wojsk Osi (na planszach Tobruk lub Sidi Rezegh) łączy się przez radio ze znajdującym się w powietrzu gen. Rommlem. Wszyscy dowódcy Osi na tej mapie dają modyfikator +1 do testów morale. Efekt jest automatyczny i działa dopóki marker samolotu Rommla na lotnisku el Adem nie zostanie zniszczony.

 

Mapa Tobruk:

Plansza Tobruk prezentuje fragment umocnień twierdzy. W północnej części mapy znajduje się okop o długości do 72", dwa bunkry (100pkt każdy) i okop siedziby sztabu. Linię umocnień uzupełniają 2 kozły przeciwpiechotne (po 6 cali długości) i 4 pola minowe (po 6 cali długości) z czego dwa to pola fałszywe (za darmo) a dwa prawdziwe (50pkt. każde) przeciwpancerne, przeciwpiechotne lub mieszane zależnie od decyzji gracza. Przed rozpoczęciem gry Obrońca umieszcza elementy pozycji obronnej notując, które pola minowe są fałszywe.
Pozostałe elementy terenu to pojedyncze skały oraz wraki czołgów (najlepiej włoskich lub niemieckich).


Siły stron:  Jak wspomniano powyżej każda ze stron może alokować do tej planszy pluton o dowolnej wartości (minimum 500 pkt).
Gracz aliancki musi w wartości plutonu uwzględnić koszt bunkrów i pól minowych (łącznie 200pkt). Obrońca Tobruku nie musi pokazywać przeciwnikowi swoich sił (w tym rezerwy). Obrońca rozstawia swoje siły w obszarze 12 cali od własnej (północnej) krawędzi mapy, wybraną część sił może zostawić w rezerwie dostępnej od drugiej tury.
Atakujący wchodzi swoimi siłami w First wave. Część sił może (a w przypadku pojazdów musi) pozostać w rezerwie i jest dostepna od 3 tury. Nie działa Outflank, działa forward deployment, Atakujący ma Preparatory Bombardment na 2+.

Cel gry: Celem atakującego (to również ostateczny cel gry) jest zajęcie siedziby sztabu Obrońcy. Jeżeli po zakończeniu 7 tury gracz atakujący kontroluje ten obszar (czyli w zasięgu 3 cali nie ma żadnego wrogiego oddziału ) gra kończy się wielkim zwycięstwem Osi. Jeżeli to nie nastąpi podsumowywane są punkty zwycięstwa. Za każdy wyeliminowany oddział każdy z graczy otrzymuje 1PZ, za zdobycie każdego bunkra gracz Osi otrzymuje 2PZ.


Mapa Sidi Rezegh

Sidi Regh to obszar pustynny z elementami osady, większymi i mniejszymi skałkami, częściowo pokryty roślinnością.


Siły stron:  Jak wspomniano powyżej każda ze stron może alokować do tej planszy pluton o dowolnej wartości (minimum 500 pkt).
Stroną atakującą są Alianci, a wojska Osi są w obronie. Obrońca rozstawia połowę swoich wojsk zaokrąglając w dół na planszy, pozostałe (w tym wszystkie pojazdy znajdują się w rezerwie i są dostępne od 3 tury. Gracz Osi może wykupić 2 okopy dł 6" za 25pkt każdy i ustawić je w w swojej strefie rozstawienia (12" w głąb planszy). Atakujący wprowadza swoje siły w First Wave. Działa outflank, działa forward deployment, Atakujący ma Preparatory Bombardment na 2+.  

Cel gry: Celem atakującego jest wyprowadzenie jak największej liczby oddziałów przez wrogą krawędź mapy. Za każdy wyprowadzony oddział Atakujący otrzymuje 2PZ, za każdy oddział pozostający po zakończeniu ostatniej 7 tury w strefie przeciwnika (6 cali od krawędzi) gracz otrzymuje 1PZ. Za każdy zniszczony oddział przeciwnika Alianci otrzymują 1PZ a wojska Osi 2PZ. 

Zasady specjalne:

Wiązanie rezerw: Za każdy oddział aliancki wyprowadzony poza krawędź nieprzyjaciela gracze Osi muszą wycofać z gry jeden oddział własny (ale nie pusty transport). Może zostać wycofany oddział z planszy Tobruk (najbliższy własnej krawędzi) lub z Rezerwy Strategicznej. Wycofanie następuje w turze następującej po tej, w której wyprowadzono siły alianckie w Sidi Rezegh. Wycofane oddziały nie są liczone do PZ.

 

Mapa el Adem

El Adem to polowe lotnisko pustynne. 1/4 planszy zajmuje pas startowy ogrodzony siatką (soft cover na okoliczność strzelania przez) z główną bramą, przez którą można dostać się do środka. Na lotnisku parkują dwa samoloty samolot bojowy (marker wydarzenia: lotnisko el Adem) oraz łącznikowy marker wydarzenia Dowodzenie z pierwszej linii). Samoloty traktowane są jako soft skin na okoliczność trafienia. Przy wjeździe na lotnisko (szlaban) znajduje się stanowisko obronne (worki z piaskiem: hard cover). Nieopodal lotniska (18") znajdują się budynki w których stacjonują oddziały chroniące lotnisko. W pobliżu budynku znajdują się podręczne zapasy paliwa. Krajobraz uzupełniają skałki, nieliczna roślinność.

 


Siły stron:  Jak wspomniano powyżej każda ze stron może alokować do tej planszy pluton o dowolnej wartości (minimum 500 pkt).
Stroną atakującą są Alianci, a wojska Osi są w obronie. Wojska Osi (połowa oddziałów zaokrąglając w dół) mogą być alokowane w promieniu 9" od zabudowań (z wyjątkiem wieży kontroli lotów), jeden oddział może zajmować stanowisko obronne przy wjeździe na lotnisko.  Rezerwy Osi mogą pojawić się z dowolnej (zapisanej przed rozpoczęciem gry) krawędzi.
Atakujący wprowadza wszystkie swoje oddziały w First Wave z dowolnych krawędzi zapisanych uprzednio. Dla każdego z oddziałów zapisywana jest krawędź od której się pojawia.

Cel gry: Celem atakującego jest dokonanie jak największej ilości zniszczeń ze szczególnym uwzględnieniem samolotów parkujących na lotnisku. Za każdy zniszczony oddział gracze otrzymują 1PZ.

Zasady specjalne:

Beczki: Na planszy znajdują się 4 zestawy (podstawki dł. 4-6") beczek paliwowych. Część z nich (połowa) jest pełna część zaś pusta. Przed rozpoczęciem gry Obrońca zapisuje, które beczki są puste (są traktowane jako hard cover na potrzeby ukrycia), a które są pełne (te również dają hard cover ale ....), trafione (intencjonalnie na potrzeby trafienia traktowane jako soft skin). Pełna beczka eksploduje i razi oddziały w promieniu K6". Dla każdego oddziału będącego w zasięgu wykonywany jest kolejny rzut K6 i od wyniku odejmowana jest jego odległość (w calach) od wybuchłych beczek. Wynik to liczba hitów jakie oddział otrzymuje. 

niedziela, 21 maja 2017

Model w międzyczasie (realizacja)


... a z palmami w międzyczasie było tak: 

Dzień 1


Kto rano wstaje ten ... musi zająć czas w oczekiwaniu, aż reszta rodziny raczy przyjść na śniadanie. Podobnie czekając aż latorośl jedna z drugą zechce wrócić z podwórka aby siąść do odrabiania lekcji pojawia się parę minut, które można jakoś zagospodarować Można włączyć TV, sprawdzić jakie reklamy rekomenduje dziś dla mnie facebook (nuda!), a można też zrobić coś pożytecznego. (na swój sposób) i skręcić kilka palemek.


Przygotowując się do kampanii kreteńskiej (#Kretawbudowie), a będąc zainspirowanym filmikami TerrainTutora, postanowiłem skręcić z rana kilka palemek. Rekomendowany przez Mela drut florystyczny 0,7mm to bardzo dobry wybór: jest do kupienia w prostych odcinkach i ma stosowną giętkość i - co nie jest bez znaczenia - kolor.

Udało się skręcić 6 pni palmowych zanim  rodzina zeszła na śniadanie.
Czas pracy: 25 minut. 


Dzień 2

Dziś trochę przyspałem, na szczęście robota szybka. Ręcznik papierowy, rozwodniony wikol (czy jak się teraz mówi PiViEj) i okręcamy pnie drzewek. Wyrobiłem się w 12 minut choć śniadanie musiało być proste ;) a na fotkę czasu nie starczyło.

Dzień 3


Dziś robota również krótka i prosta. Aby palmy wyglądały jak palmy należało wyposażyć je w zgrubienie pnia u jej nasady oraz u zwieńczenia. Z pomocą przyszła mi glinka samozasychająca firmy Jovi.  Produkt dość tani i trwały. Jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup glinki w kolorze "terakota", może cieszyć oko pięknymi różowymi ulepcami ;). W sumie 14 minut.

Po południu w trakcie gdy młody przewraca kolegów na macie do ćwiczeń jest chwila na zapodstawkowanie drzewek, do czego użyłem kleju na gorąco. Po zastygnięciu od razu zapiaskowałem podłoże. Wikol (czyli chcąc być nowoczesnym PiViEj), piasek i pozostawienie do zaschnięcia. (razem 28 minut)

Dzień 4

Kto to powiedział, że akryle są bezwonne? Na pewno nie pytał o zdanie mojej teściowej. Szybkie mazanie pieńków podstawek, a potem koniecznie wietrzenie. Wszystkiego 17 minut


Dzień 5

Dziś gruba robota bo trzeba w końcu zrobić liście palmowe. Kupiłem swego czasu sztucznego fikusa w sklepie zoologicznym. Sztuczna roślina zrobiona jest z tworzywa przypominającego laminowane cienkie płótno i ma naniesioną naturalną fakturę liścia (żyłki i cieniowania). W międzyczasie znalazłem ofertę sztucznego fikusa w internecie i ... więcej nie pójdę do zoologicznego.
Ciemne liście fikusa (czyli mniej więcej połowa) dociąłem do odpowiedniego kształtu i postrzępiłem brzegi. Z jednej sztucznej rośliny wystarczyło liści na zrobienie 12 palemek. 
Tym razem sprawa nie była szybka: 2 godziny siedzenia z nożyczkami podzielone na dwa dni czyli kiedy młody trenuje judo. 


Dzień 6

Tym razem szybka robota. Malowanie zgrubień na konarach, a potem suchy pędzel na pnie i cieniowanie podłoża. Z myciem pędzla wszystkiego 9 minut.

Dzień 7

Finisz z użyciem kleju na gorąco podzielony na dwie części. Na szczęście dziś znowu młody na judo i mam półtorej godziny czasu. Aby palma wyglądała jak palma kokosowa musi mieć na sobie orzechy. Idąc za radą Gonza kupiłem kilka opakowań ziela angielskiego, które do złudzenia przypomina kokosy w skali 1/56 :)
Przyklejenie na gorący klej to 20 minut roboty.


 Ostatni etap to doklejanie liści, również klejem na gorąco na co poszło kolejne 20 minut.


Podsumowując zrobienie 6 palemek to łącznie 265 minut czyli 4 godziny i 25 minut czasu podzielone na 7 dni w międzyczasie innych zajęć domowych. Zatem chyba niezły wynik ...


Model w międzyczasieKażdy kto zajmuje się modelarstwem, a ma rodzinę myślę, że spotyka się z sytuacją gdy jego hobby jest niezbyt mile widziane przez żonę czy dzieci. Nie ma co się oszukiwać modelarstwo jest zajęciem ... budzącym kontrowersje. Nie dość, że zajmuje dużo czasu i miejsca (znają temat właściciele małych mieszkań), to jeszcze wiąże się z przykrym zapachem (nie wiedzieć czemu żony są obdarowane szczególnie wrażliwym węchem) i hałasem (o czym słyszą zapewne malujący aerografem).
Szczęśliwy ten, kto ma stacjonarny kąt do malowania figurek, a wszyscy pozostali - w tym ja -  muszą się dopasowywać do przestrzeni zastanej i co kluczowe czas na modelowanie musi być wpleciony w grafik ogólnorodzinny.
Mając do dyspozycji strzępki czasowe zrodził mi się w głowie pomysł na modelarskie wyzwanie: Model w międzyczasie.

Wykorzystując drobne kilkunastomiutowe sloty czasowe pomiędzy różnymi domowymi zajęciami zbuduję od początku do końca model. Aby projekt był realny wybiorę coś w miarę prostego, projekt, który będzie można podzielić na kilka krótkotrwałych sesji. Wybór padł na grupę palm przeznaczonych na stół pustynny w Józefosławiu. 
Zatem do dzieła!

sobota, 29 kwietnia 2017

Scenariusz: Na odsiecz Lwowu!

 

Tło historyczne:


9 września nieodwracalnie pękło skrajne południowe skrzydło polskiej obrony. Przez lukę wlały się oddziały niemieckiej 1 Dywizji Górskiej zmierzając w stronę Lwowa próbując zająć miasto z marszu. Skutkiem tego wydarzenia wiele polskich transportów wojskowych było przekierowywanych w stronę Lwowa, które nagle stało się miastem frontowym. Od 12 września miasto było zablokowane od zachodu  i silnie naciskane przez strzelców górskich. Niemcy działając z dala od własnych linii zaopatrzenia starali się jak najszybciej zdobyć miasto, szczególnie składy uzbrojenia w Hołosku znajdujące się na północ od miasta.
Na skutek złej sytuacji na froncie ogół polskich jednostek został przekierowany w stronę Polski południowo wschodniej. Będąca najbliżej Lwowa grupa gen Sosnkowskiego jako pierwsza próbowała przerwać blokadę miasta. Czy Polakom uda się to zadanie zanim nadejdzie kolejny rozkaz nakazujący zmierzać wszystkim wojskom w stronę granicy ... ?

Siły stron:

Każda ze stron dysponuje pulą 2000pkt. która może zostać rozdystrybuowana w dowolny sposób na dwa plutony wzmocnione. Siły są zorganizowane w oparciu o selektor "1939 Battle of Poland" lub "Poland Black Brigade Squadron" oraz "1939 September Campaign"

Układ plansz i rozstawienie:

Gra toczy się na dwóch planszach:


Plansza Lwów zawiera obszar miejski przechodzący w podmiejski. W centralnym  punkcie planszy znajduje się duże zalesione wzgórze: Kortumowa Góra, będące jednym z celów natarcia strony niemieckiej. Na prawym skrzydle w obszarze zabudowanym centralnym puntem jest kościół św Elżbiety będący siedzibą sztabu polskich oddziałów. Na skrzydle lewym znajduje się składnica uzbrojenia Hołosko, z którego strona niemiecka może czerpać zaopatrzenie. Celem strony atakującej (Niemcy) jest zdobycie tych punktów, strona polska ma za zadanie uniemożliwić realizację tego zadania w przewidzianym czasie rozgrywki.
Na początku gry na planszy znajdują się 3 oddziały polskie w strefie rozstawienia (do 12 cali od wschodniej krawędzi). Pozostałe oddziały wchodzą na zasadzie rezerw od 2 tury. Co najmniej połowa oddziałów Atakującego (Niemcy) wchodzi na planszę na zasadzie pierwszej fali, pozostałe oddziały na zasadzie rezerw od drugiej tury (możliwy outflank)


Plansza Jaworów to teren wiejski. Od południowej (krótszej) strony planszy ciągną się lasy, przez środek biegnie droga przy której znajdują się gospodarstwa, pola uprawne sady itp.W północno zachodniej części planszy znajduje się rozległe zalesione wzgórze. Obrońca (Niemcy) ma na początku gry 3 oddziały rozmieszczone w obrębie wioski (centralna część stołu). Pozostałe oddziały (w tym wszystkie pojazdy) wchodzą do gry na zasadzie rezerw w drugiej turze. Polacy (Atakujacy) co najmniej połową sił wchodzą na planszę od zachodniej strony w pierwszej fali. Pozostałe oddziały mogą wejść na zasadzie rezerw (możliwy outflank).

Cel gry:

Jaworów: Celem Atakującego jest wyprowadzenie jak największej liczby oddziałów polskich przez wschodnią (niemiecką) krawędź mapy. Za każdy wyprowadzony oddział gracz otrzymuje 1PZ (punkty naliczane są wtedy i tylko wtedy gdy jednym z nich jest gen Sosnkowski!), dodatkowo za każdy zniszczony oddział przeciwnika otrzymuje 1PZ. Niemcy otrzymują 1PZ za każdy wyeliminowany oddział polski i 10PZ za pojmanie (pokonanie w walce wręcz) lub 5PZ za pokonanie w walce dystansowej) gen Sosnkowskiego.
Lwów: Gra kończy się zwycięstwem Atakującego gdy pod koniec gry kontroluje on minimum 2 punkty. Jeżeli Atakujący kontroluje jeden punkt gra kończy się remisem, zaś gdy wszystkie są pod kontrolą obrońcy gra kończy się zwycięstwem Obrońcy.

Czas gry:

Gra kończy się po sześciu turach.

Zasady specjalne:

Jesteśmy z Wami: za każdy oddział polski jaki wyjdzie poza planszę Jaworów, gracz niemiecki we Lwowie musi wycofać z gry jeden nie będący transportem oddział (znajdujący się najbliżej krawędzi rozstawienia). Oddział ten nie jest wliczany do PZ strony polskiej.
Wierne miasto: w każdej turze (począwszy od drugiej), jeżeli gracz polski kontroluje kościół św. Elżbiety (nie ma w nim oddziałów niemieckich) może on przerzucić jeden nieudany test morale (do wykorzystania tylko w tej turze!) na każdej z plansz.
17 września: w 5 i w 6 turze każdy z oddziałów polskich na każdej z plansz przed otrzymaniem rozkazu musi wykonać test na morale z modyfikatorem -1.
Agresywny atak: oddziały niemieckie znajdujące się pod Lwowem działały w oderwaniu od własnych baz zaopatrzenia (paliwo, amunicja). Każdy z oddziałów niemieckich na planszy Lwów począwszy od drugiej tury musi po wydaniu rozkazu Advance lub Fire (a każdy pojazd także przy rozkazie Run) wykonać rzut K6, na zaopatrzenie. W przypadku 2-6 rozkaz jest wykonywany normalnie, wynik 1 oznacza, że oddział nie może go wykonać w zakresie strzału, a pojazd dodatkowo nie może się poruszyć. Warunkiem odzyskania zaopatrzenia jest przejęcie kontroli nad punktem "składnica w Hołosku". Utrata kontroli nad tym punktem oznacza konieczność powrotu do testów zaopatrzenia.
gen. Sosnkowski: na planszy Jaworów oddziały polskie dysponują dodatkowym darmowym oddziałem dowódcy (major+1 adiutant). Dowódca nie może zostać zabity (chyba, że w walce wręcz). W takim przypadku strona niemiecka otrzymuje +5PZ a wszystkie oddziały polskie na tej planszy mają do końca gry obniżone morale o -1.
Ukraińcy: Podczas walk w rejonie Lwowa polskie wojska były atakowane przez ukraińskich partyzantów. Dla każdego oddziału polskiego wchodzącego z rezerw (po udanym rzucie na morale) jest wykonywany rzut 2K6. Jeżeli wynik pomnożony przez 10 jest większy niż wartość punktowa oddziału, otrzymuje on 1PIN.

wtorek, 11 kwietnia 2017

Let's rock! / czas w góry!

To conduct Crete 1941 multiplayer scenario I need special pieces of terrain among others: a rocky hills. Using styrofoam, hot knife and flocks I did something like this. How do you feel with it? 

Do scenariusza Kreta 1941 potrzebowałem specjalnych górek, a właściwie skałek. Używając 5cm. styroduru gorącego noża (a momentami normalnego ostrza) z wykorzystaniem rożnego rodzaju trawek powstały takie oto obiekty. Co uważacie?poniedziałek, 27 marca 2017

Fieldwork/Prace polowe

Two doormats, a can of brown spray, a bit of flock and we have pieces of terrain ready for battle. Work inspired on video of TheTerrainTutor.

Dwie wycieraczki, puszka sprayu, nieco różnego rodzaju trawek i mamy gotowe poletka na stół bitewny. Prace inspirowane pomysłem  TheTerrainTutora.