środa, 22 września 2021

Burza we Lwowie 1944 - scenariusz Bolt Action

 

W lipcu 1944 roku front wschodni zbliżał się do przedwojennych granic Rzeczypospolitej. Jednocześnie relacje polityczne między Rządem Londyńskim a Sowietami był bardzo napięte. W związku z tym sytuacja AK na terenie okupowanych była niezwykle skomplikowana. Co prawda wojska niemieckie były w odwrocie, stanowiły jednak nadal bardzo znaczącą siłę. Z drugiej strony zajęcie terenu przez wojska sowieckie oznaczało automatyczne ustanowienie tamże porządków komunistycznych. Zdecydowano zatem, że plan "Burza" czyli ogólnonarodowe powstanie będzie realizowane strefowo w miarę przesuwania się frontu. Celem AK było oczyszczenie własnego rejonu z uchodzących wojsk niemieckich i zaprezentowanie się przed Sowietami jako gospodarz terenu. 

Taka idea przyświecała komendantowi Burzy w Małopolsce Wschodniej płk. Filipkowskiemu. Inaczej niż Warszawa, wyczekał do ostatniej chwili i uderzył na uchodzących Niemców w momencie gdy Sowieci znajdowali się na bezpośrednich przedpolach Lwowa. Była to - bodaj jedyna sytuacja, w której partyzanci z AK walczyli ramię w ramię z "sojusznikiem naszych sojuszników" jak określano wojska Sowieckie.

Po radości zwycięstwa nadeszła gorycz porażki. Bojownicy AK zostali rozbrojeni przez dotychczasowych towarzyszy broni; szeregowi żołnierze wcieleni do armii Berlinga, a oficerowie aresztowani i wywiezieni w głąb Rosji. 

Sytuację we Lwowie w lipcu 1944 roku ujmuje niniejszy scenariusz przeznaczony dla trzech graczy, z których każdy ma swoje cele do zrealizowania. 

Cel gry

Scenariusz jest rozgrywany przez 3 graczy, w których każdy ma własne cele do zrealizowania. Stroną broniącą się są w tym wypadku Niemcy. Ich celem jest niedopuszczenie nieprzyjaciela do kluczowych punktów terenowych. Gra trwa 6 pełnych tur.


Strona niemiecka przygotowuje pluton o sile 1000pkt w oparciu o selektor Defence of the East (z wykluczeniem oddziałów SS i FJ). Strona sowiecka przygotowuje pluton o sile 600 pkt w oparciu o specjalny selektor powstały na bazie: Operation Bagration (patrz poniżej). Gracz AK wystawia pluton o sile 600 pkt w oparciu o zmodyfikowany selektor Warsaw Uprising (z wyłączeniem pojazdów opancerzonych).

Mapa

Mapa przedstawia gęstą zabudowę miejską. Zabudowa jest częściowo mieszkalna, częściowo przemysłowa. Przestrzenie między budynkami są traktowane jako drogi na okoliczność kosztów ruchu.

 


Rozmieszczenie stron

Gracz niemiecki połowę swoich sił rozmieszcza dowolnie na mapie (z wykluczeniem 12" pasów od południowej i północnej krawędzi mapy). Oddziały nie mogą rozpoczynać gry w miejscach punktowanych: (gazownia, ratusz, dworzec kolejowy). Co najmniej jeden oddział niemiecki musi być umieszczony w budynku. Budynek ten (każdy) traktowany jest jako magazyn broni (patrz zasady specjalne). Pozostałe oddziały niemieckie (w tym obowiązkowo wszystkie pojazdy!) wchodzą na planszę na zasadzie rezerw od wschodniej lub zachodniej strony mapy.

Wszystkie oddziały sowieckie wchodzą na planszę od południowej krawędzi mapy na zasadzie First Wave.

Wszystkie oddziały AK mogą (ale nie muszą: patrz zasady specjalne) pojawić się  w dowolnym nie zajętym budynku na planszy (z wykluczeniem budynków punktowanych).

Warunki zwycięstwa.

Kontrolowanie na koniec gry każdego punktu strategicznego (gazownia, ratusz, dworzec) jest warte 5PZ. Graczem kontrolującym jest ten, który na koniec gry posiada swój oddział na parterze danej lokalizacji. 

Dodatkowo każdy z graczy otrzymuje 1PZ za zniszczenie oddziału nieprzyjaciela (UWAGA: Powstańcy nie walczą przeciw Sowietom! i vice versa).

Ponadto strona sowiecka otrzymuje 1PZ za każdy kontrolowany przez siebie oddział powstańców w ostatniej turze gry.

Zasady specjalne:

City fighting: w scenariuszu obowiązują zasady City Fighting z dodatku Road to Berlin

Utajnienie: Powstańcy we Lwowie do ostatniej chwili pozostawali w utajnieniu. Oddziały AK na potrzeby tego scenariusza mogą pojawić się w grze na zasadzie specjalnej. Gracz wydając rozkaz Down sprawia, że oddział pozostaje w danej turze w ukryciu, wydanie jakiegokolwiek innego rozkazu oznacza ujawnienie. Gracz wybiera jeden nie zajęty budynek (w rozumieniu pomieszczenia!) z wyjątkiem punktowanych, w którym pojawia się oddział. 

Niedozbrojeni: We Lwowie około 30% Powstańców miało broń. Pozostali musieli zdobyć ją na wrogu. Jeżeli oddział Powstańców wejdzie do pomieszczenia, w którym oddział niemiecki rozpoczynał grę może wystawić dodatkowy, darmowy 10 osobowy oddział milicji AK (uzbrojenie podstawowe: karabiny). Zasada działa jednorazowo dla każdego budynku (pomieszczenia).

Przygotowane pozycje: Oddziały niemieckie rozpoczynające grę na planszy mogą mieć atrybut Hidden i wydany rozkaz Ambush. Dodatkowo gracz niemiecki ma do dyspozycji 3 przeszkody (wraki pojazdów), które może przed grą rozstawić w dowolnym miejscu planszy. Wraki stanowią rough ground dla pojazdów gąsienicowych na okoliczność ruchu i są nieprzekraczalne przez pojazdy kołowe.

Komisarz: strona sowiecka posiada darmowy oddział komisarza. Komisarz aktywując się w odległości 6" od oddziału AK, któremu nie wydano w tej turze rozkazu może przejąć nad nim kontrolę. Oddział wykonuje test morale (z modyfikatorem -3 jeżeli jest poza zasięgiem własnego dowódcy). W przypadku nieudanego testu w tej turze gracz sowiecki przejmuje nad nim kontrolę (na podobnej zasadzie jak (Snap to Action). Kość rozkazu tego oddziału jest natychmiast wyjmowana i oddział aktywowany według woli gracza sowieckiego. W przypadku rzutu 12 oddział jest trwale przejmowany przez gracza sowieckiego.

Selektor: Sowiecka szpica pancerna na bazie selektora Operacja Bagration.

Gracz może wystawić maksymalnie jeden oddział ze slotu piechota na każdy pojazd pancerny (sloty armored cars, tank/SP gun). Gracz może wystawić dowolną liczbę czołgów (z wyłączeniem OT34). Gracz wystawia darmowy oddział komisarza (komisarz + asystent)


Pobierz scenariusz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz