poniedziałek, 22 listopada 2021

Let's summon the Airstrike! ENG/PL

 

This piece of content  is for all of you who - like me - are rather sceptic using Air Observer in Bolt Action game. One day I'd asked myself: what is wrong with you? Why don't you use Air observer? After all you like nice looking battle tables? ... and somewwhere inside threre is a modeller who would like to make a regular, scale model?

Ten tekst przenzczony jest dla wszystkich tych graczy w Bolt Action, którzy są raczej sceptyczni w wykorzytaniu na planszy obserwatora lotniczego w kontekśćie jego efektywności w ramach armii.

 


The answer is simple: it doesn't worth the point value. Primarily: there is a big risk that the points will be used against me (yes: 1/6 is for me too much risk) and secondary: there is quite big chance (especially against British or American) that Air support will by driven away (affected by flak) and the 75 points will be lost once and for all.

Dlaczego tak rzadko można spotkać Obserwatora lotncizego na stołach do BA? Odpowiedź jest prosta. Użycie tego oddziału obarczone jest zbyt duym ryzykiem uzyskania efektu przecinwgo do zamierzonego (w 1 przypadku na 6 bombardowany jest własny oddział). Po drugie, szansa na brak efektu (zwłaszcza grając przeciw Brytyjczykom czy Amerykanom) jest zbyt poważna by inwestycja 75pkt. była całkowicie nieopłacalna.

 


What to do then? 

In my opinion we need act in two steps: 

1. Decrease the cost of this tricky, disposable unit (50pts sound reasonable)

2. Decrease randomness of the effect. The controversial rule concerns Rookie pilot effect. In original rules after having result 1 on the AO effect, the opponent chooses the new target for the airstrike (mysteriously the most valuable unit is chosen). Why don't to be inspired by the real life situations? As far as I know the pilots were confusing targets for at least three reasons:

a. confusing the original target with one that looks similarly

b. confusing the target being in the same terrain as original one 

c. lost at all.

Following this line after the result of 1: "Rookie pilot" the user would make another K6 throw.

1-2: the Airstrike falls at the different* random unit a 3D6" from the original target  

3-4: the Airstrike falls at the different* random unit of the same type being in the 3D6" from the original target (same type means: vehicle, infantry, fixed weapons)

5-6: the Airstrike falls at the different* random unit being in the same type of terrain 3D6" from the original target (i.e. forest or similar, building, road, open ground).

* if there is no other unit meeting the criteria - the Airstrike doesn't fall at all. 

Jakie jest zatem wyjście?

Moim zdaniem należałoby wykonać dwa działania:

Po pierwsze zmniejszyć koszt punktowy tego ryzykownego oddziału (50 punktów brzmi sensownie).

Po drugie zmniejszyć losowość szczególnie w przypadku wyniku 1 na efekt przybycia samolotu (Rookie pilot). W oryginalnych zasadach wynik 1 oznacza, że to przecinik decyduje o tym, na jaki oddział spadnie nalot (dlaczego jest to zwykle najbardziej wartościowy oddział własny?). Dlaczegoby zatem nie zainspirować się sytuacjami jakie mają miejsce w realnym życiu? Można powiedzieć, że są co najmniej 3 przyczyny pomyłek pilotów. 

Pierwsza to taka gdy pilot pomyli wyznaczony cel z innym, podobnym oddziałem 

Druga to taka, w któej pilot zaatakuje oddział znajdujący się w takim samym terenie, w którym był spodziewany cel

Trzecia to taka, że całkowicie straci głowę w zamieszaniu wojennym.

Powyższe założenia można zatem w następujący sposób przełożyć na język gry:

Wynik 1-2 oznacza, że nalot spada na inny, wybrany przez przeciwnika oddział znajdujący się w promieniu 3D6" od pierwotnego celu*. 

Wynik 3-4 oznacza, że nalot spada na inny niż zaplanowany, znajdujący się na planszo wybrany oddział tego samego typu (pojazd, piechota lub fixed weapon)*.   

Wynik 5-6 oznacza, że nalot zostaje wykonany na inny, losowo wybrany oddział znajdujący się w takim samym rodzaju terenu co początkowy cel (las, budynek, otwarty teren)*

* jeżeli na planszy nie ma żadnego oddziału spełniającego te kryteria nalot nie spada w ogóle.
I think it might help to popularize the Air observer on the Bolt Action tables (I love to see them above the battlefield). And what are your impressions?

W zasadzie jest wiele sposobów ucywilizowania zasad Obserwatora lotniczego. Zaproponowałem jedną z możliwych. Co o nich sądzicie?


1 komentarz: