poniedziałek, 5 grudnia 2016

Scenariusz: Ambush

English summary: in this hypothetical scenario players commanding light recconessaince force pushed forward to gain some important point. The lighter forces are (with less point value) earlier are at disposal.

Tło historyczne

Akcja toczy się gdzieś na froncie II wojny światowej. W zależności od możliwości scenariusz można zaaranżować do dowolnego Teatru Działań Wojennych.
Front działań przesunął się dość dynamicznie. Wojska obu stron próbują nawiązać styczność bojową z przeciwnikiem. W związku z tym wysyłane są oddziały rozpoznawcze, które mają zająć strategiczne lokalizacje. Szybkość jest tu najważniejsza

Mapa

Mapę przecinają dwie drogi biegnące wzdłuż i w poprzek i krzyżujące się mniej więcej na środku planszy. U zbiegu dróg znajduje się niewielki obszar zabudowany (3 gospodarstwa). Wokół znajdują się pola uprawne, zarośla i zagajniki.

Cel gry

Celem gry jest opanowanie skrzyżowania dróg.

Rozstawienie

Wszystkie oddziały rozpoczynają grę poza stołem (w tym, snajperzy, spotterzy, obserwatorzy, wchodzą na planszę od 1 tury). Wszystkie oddziały wchodząc na planszę z zasadą Rezerw.

Zasady Specjalne:

Szybkość przede wszystkim: Oddziały wchodzą na planszę w porządku uzależnionym wartością punktową. Obowiązują tu następujące zasady. Oddziały o wartości:
0-99pkt – 1 tura
100-199pkt – 2 tura
200-299pkt- 3 tura
300-399pkt – 4 tura
400-499pkt – 5 tura
Itp.
Jeżeli na planszę wchodzi transport, to na okoliczność terminu jego wejścia brana jest pod uwagę wartość punktowa transportu i przewożonego/ciągniętego oddziału


Warunki zwycięstwaGra kończy się zwycięstwem gracza, który na koniec gry kontroluje swoim oddziałem (nie należącym do slotu „transport”) obszar krzyżówki. Kontrola oznacza brak jakiegokolwiek oddziału przeciwnika w promieniu 3 cali od drogowskazu. Jeżeli nie sposób wyłonić zwycięscy w powyższy sposób podliczane są punkty za zniszczone oddziały nieprzyjaciela (1 oddział = 1 PZ)

Czas trwania

Gra trwa 6 tur. Pod koniec 6 tury rzut kością decyduje o tym czy gra jest kontynuowana 4+ rozgrywana jest 7 tura 1-3 gra się kończy.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza