czwartek, 7 stycznia 2021

Bój o Sokołowo - 1943

 

 

Brytyjczycy na Froncie Wschodnim? Nie, to czechosłowacki batalion pułkownika Svobody z alianckim wyposażeniem, którego wcześniej używali żołnierze armii gen Andersa. Rzecz nie dziwi bo Czesi i Słowacy przeszli podobną do Polaków drogę. Po utracie swojego państwa wielu czechosłowackich żołnierzy dotarło do Polski by walczyć z Niemcami.  Co ciekawe Czesi i Słowacy byli jedynymi obcokrajowcami, walczącymi u boku polskiej armii w 1939 roku. Po klęsce wrześniowej ewakuowali się na wschodnie tereny Rzeczypospolitej gdzie zostali ogarnięci przez wkraczająca Armię Czerwoną. Jako mniej krnąbrni od Polaków uniknęli łagrów, a zostali deportowani daleko na wschód gdzie z czasem uczestniczyli w szkoleniach wojskowych. Po ewakuacji armii polskiej na Bliski Wschód przejęli wyposażenie armii gen Andersa. W związku z trudną sytuacją na froncie zostali z trybie nagłym przesunięci do pierwszej linii gdzie dostali się... na piechotę. Ich chrzest bojowy stanowiła obrona wsi Sokołowo, który zakończył się podobnie jak pierwsze walki 1DP LWP czyli zdziesiątkowaniem jednostki.

epopeja czechosłowackich żołnierzy dostępna jest tutajNiniejszy scenariusz jest inspirowany walkami batalionu pułkownika Svobody przeciw elementom 17 Dywizji Pancernej zmierzającej w kierunku Charkowa w marcu 1943 roku. W pierwszej części gry strona Sowiecka (elementy batalionu czechosłowackiego) mają za zadanie opóźnić działanie przeważającego liczebnie przeciwnika by w drugiej części wyprowadzić kontratak i całkowicie zatrzymać niemieckie natarcie. Gra może być rozegrana na dowolnym froncie z udziałem dowolnych wojsk.


Mapa przedstawia skraj wsi w krajobrazie zimowych. Pojedyncza droga biegnąca z południowego wschodu na północny wschód, pojedyncze chaty przy głównej drodze i obejścia w bocznych dróżkach, sady, zarośla wzgórza.

Cel gry

Celem Niemców, którzy są stroną atakującą jest przełamanie obrony sowieckiej i wyjście poza nieprzyjacielską krawędź mapy. Zadaniem Sowietów jest powstrzymanie natarcia o wykonanie skutecznego kontrataku. Gra trwa 6 pełnych tur + siódma na 4+.

Siły stron.

Strona niemiecka dysponuje plutonem o wartości 1000pkt stworzonym w oparciu o selektor Operation Citadel z wykluczeniem czołgów Panther, Tiger, Elefant, Ferdynant. Minimum połowa sił niemieckich wchodzi na planszę w ramach First Wave, pozostałe wojska mogą pozostać w Rezerwie. Dla Niemców dopuszczony jest outflank. 

Strona sowiecka wystawia pluton o wartości 1250pkt w oparciu o selektor Third Battle of Kharkov. Siły te dzielone są na dwie części: pierwsza o wartości do 700 pkt. jest dostępna od początku gry i jest wystawiana w odległości 24" od północnej krawędzi mapy, pozostałe siły (w tym wszystkie pojazdy) wchodzi o do gry na zasadzie Rezerw od 4 tury. Kostki oddziałów dostępnych w Rezerwie znajdują się poza workiem do czwartej tury.

Warunki zwycięstwa

Każdy z graczy otrzymuje 2PZ za wyprowadzony przez wrogą krawędź oddział własny, 1PZ za każdy zniszczony oddział. Dodatkowo gracz niemiecki dostaje 1PZ za każdy oddział, który zakończy grę w sowieckiej strefie rozstawienia. Gracz sowiecki otrzymuje 5PZ jeżeli żaden niemiecki oddział nie znajduje się na koniec gry w sowieckiej strefie rozstawienia. 

 

 Pobierz scenariusz

 

 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza