środa, 16 listopada 2016

Scenariusz: Zlikwidować przedmoście - Księżomierz 1939

English summary: this scenario is based on historical events that took place 11th of September 1939 near Vistula. German forces have just crossed river on rubber boats and started to rebuild the bridge. Polish troops of Warszawska Motorized Brigade are ordered to clear the bridgehead and eliminate german forces on the eastern side of the river. At a start of the game german forces consist only of infantry squads. During the battle Germans have a growing chance to rebuild the bridge and put tanks into the battle.


Tło historyczne
11 września 1939 elementy 4 DP niemieckiej przekroczyły Wisłę pod Annopolem. Co prawda mostu nie udało im się uchwycić, jednak stworzono przedmoście mające chronić prace nad budową stałej przeprawy dla przerzucenia ciężkiego sprzętu. W sztabie polskim zdawano sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą potencjalne przełamanie linii Wisły. Powstał więc plan mający na celu zlikwidowanie sił niemieckich znajdujących się na wschodnim brzegu rzeki. Zadanie powierzono: 1psk (zmotoryzowany) wspartemu pododdziałami pancernymi i 8p.uł. (kawaleria) podporządkowanym Warszawskiej Brygadzie Pancerno Motorowej.

Mapa

Wzdłuż krawędzi mapy Obrońcy (Niemcy) biegnie rzeka (nieprzebyta). Mniej więcej w połowie długości rzeki znajduje się zniszczony most. W poprzek planszy (w kierunku wschód-zachód), przez środek biegnie pojedyncza droga kończąca się przy zniszczonym moście. W centrum planszy znajdują się zarośla i wzgórze. Obrońca ma również do dyspozycji 18 cali okopów, które mogą być ustawione 18 cali od zniszczonego mostu. Od strony Atakującego (Polacy) znajdują się lasy i zarośla.

Cel gry

Celem Atakującego jest odzyskanie kontroli nad mostem (zniszczonym lub odbudowanym, patrz poniżej).

Rozstawienie

Strefa rozstawienia Obrońcy znajduje się w obszarze 8 cali od zniszczonego mostu. Obrońca wystawa w pierwszej turze do 50% swoich jednostek. Pozostałe siły pojawiają się na zasadzie Rezerw. Obrońca wystawia swoje oddziały jako pierwszy.
 Podstawy wyjściowe Atakującego (czyli strefa rozstawienia) na całej długości własnej (dłuższej) krawędzi mapy, 6" w głąb mapy. Atakujący może rozstawić w swojej strefie rozstawienia do 100% swoich oddziałów.

Zasady Specjalne:

Budowa mostu: Przez cały czas trwania gry niemieccy pionierzy próbują zbudować przeprawę. Na początku każdej tury począwszy od 3 wykonywany jest rzut kostką
W 3 turze wynik 6 oznacza, że most udało się zbudować, w turze 4 wynik 5,6 to sukces, w 5 turze wynik 4-6 oznacza zbudowanie mostu itp.
Siły lekkie: Obrońca ma na przedmościu siły lekkie przeprawione na łodziach. Na początku gry Niemcy dysponują zatem wyłącznie oddziałami ze slotów: „piechota” lub lekkie działo przeciwpancerne. Wszelki inny sprzęt może zostać wprowadzony do gry wyłącznie w momencie odbudowy mostu.
Przeprawa na łodziach: Rezerwy niemieckie ze slotów piechota, mogą przeprawić się przez rzekę na łodziach. W takim przypadku otrzymując rozkaz Run kończą ruch na wschodnim brzegu rzeki w odległości 1" od krawędzi rzeki.
Batalion ckm: Obronę przedmościa powierzono korpuśnemu batalionowi ckm. Obrońca ma możliwość wystawić do trzech oddziałów MMG.

Warunki Zwycięstwa.

Grę wygrywa strona, która w ostatniej turze kontroluje most przy pomocy dowolnego oddziału nie będącego pustym transportem (tzn znajduje się w odległości do 3” od przeprawy) przy jednoczesnym braku w takiej sytuacji oddziałów nieprzyjaciela. Jeżeli żadna ze stron nie kontroluje mostu zliczane są PZ za zniszczone oddziały przeciwnika (1PZ/oddział).

Czas trwania

Gra trwa 6 tur. Pod koniec 6 tury rzut kością decyduje o tym czy gra jest kontynuowana 4+ rozgrywana jest 7 tura 1-3 gra się kończy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz