środa, 16 listopada 2016

Scenariusz Bolt Action: Nocni goście


Scenariusz był rozgrywany w klubie gier w Józefosławiu przez Tomka i Marcina


Noc z 5 na 6 czerwca 1944. Mała wioska gdzieś w Normandii staje się nagle centrum walk. Pododdziały spadochronowe Sprzymierzonych mają za zadanie zlikwidować sztab jednej z niemieckich dywizji.

Siły stron.

Gra na 1000pkt. Strona niemiecka (obrońca) przygotowuje siły w oparciu o selektor Normandia 1944, Alianci (atakujący) wystawiają wojska spadochronowe (Amerykanie lub Brytyjczycy) w oparciu o selektor Market Garden.

Rozstawienie

W centrum stołu znajduje się wioska (zabudowania, ogródki, poletka) która stanowi strefę rozstawienia strony niemieckiej. Obrońca ustala Cele do obrony (1. siedziba sztabu w jednej z chat, 2. cysterna z paliwem i 3. jabłonka z wybornymi jabłkami). I wystawia swoje oddziały w obrębie wioski. Atakujący pojawia się na planszy w czasie pierwszej tury. Zgodnie z zasadą Ad-hoc Units Atakujący ma możliwość wejścia na planszę z dowolnej krawędzi mapy. Pierwsza fala wojsk Atakującego składa się z 1/3 oddziałów (zaokrąglając w górę). Pozostałe traktowane są jako rezerwy.

Cel

Atakujący musi zdobyć (zająć) trzy cele ustalone przed rozpoczęciem gry. Cele muszą znajdować się w strefie rozstawienia Obrońcy w odległości 18” jeden od drugiego.


Zasady specjalne: 

Walka nocna
W grze obowiązują specjalne zasady walki nocnej (Night Fighting) zgodnie z podręcznikiem Battleground Europe). Walka odbywa się nocą przy ograniczonej widoczności. Za każdym razem gdy oddział zadeklaruje ostrzał lub szarżę (przed reakcją) na nieprzyjaciela następuje rzut 2K6. Jeżeli wynik zmodyfikowany o modyfikatory (poniżej) jest większy lub równy odległości do celu: atak może być przeprowadzony, w przeciwnym wypadku cel nie został dostrzeżony i atak nie następuje (rozkaz pozostaje jednak wydany).


+6 – jeżeli cel ma wydany rozkaz Fire, Advance , Run lub Rally

+6 – jeżeli oddział posiada marker ognia. Każdy oddział, który prowadzi ogień otrzymuje marker ognia, który pozostaje do momentu wydania oddziałowi innego rozkazu

+6 – jeżeli cel jest pojazdem

-6 – jeżeli cel ma wydany rozkaz „Down”

-6 – jeżeli cel jest małym oddziałem (mniejszym niż 3)


Oddział zaszarżowany w nocy aby w reakcji na szarżę otworzyć ogień musi także wykonać test dostrzeżenia (analogicznie jak powyżej). Jeżeli test nie powiedzie się reakcja na szarżę nie będzie możliwa.
Obserwator Lotniczy – nie może wezwać nalotu w nocy, Obserwator Artyleryjski ma ograniczoną precyzję namiaru artylerii. Od wyniku rzutu kością odejmujemy 1

Czas trwania

Pod koniec 7 tury wykonywany jest rzut kostką 1-3 gra się kończy, 4-6 rozgrywana jest kolejna (ostatnia) tura.

Zwycięstwo

Gra kończy się zwycięstwem Atakującego o ile będzie kontrolował (znajdował się oddziałem piechoty lub artylerii nie więcej niż 3” od celu i nie będzie oddziału przeciwnika w tej odległości od celu) na koniec gry co najmniej dwa Cele. Jeżeli Atakujący kontrolować będzie 1 Cel gra kończy się remisem, jeżeli nie uda się kontrolować żadnego Celu wygrywa Obrońca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz