środa, 16 listopada 2016

Scenariusz Bolt Action: W obronie bieguna zimna


Autorem scenariusza  jest Bartek Smogur, dziękuje za przygotowanie. 
Scenariusz był testowany przez Bartka w klubie gier w Józefosławiu.

Styczeń 1945, w okolicach Suwałk na przygotowaną linię umocnień niemieckich spada nagłe natarcie sowieckie mające na celu jak najszybsze oskrzydlenie nieprzyjaciela w tym rejonie.

Siły stron.

Gra na 1000pkt. Obrońca (preferowani Niemcy) przygotowuje siły w oparciu o selektor Defense of the East, Atakujący to Alianci (preferowani Sowieci) wystawiają wojska w oparciu o selektor Operation Bagration.

Rozstawienie

W strefie rozstawienia Obrońcy znajdują się umocnienia polowe (linie okopów i przygotowane stanowiska dla broni wsparcia), a także przeszkody inżynieryjne (3 segmenty drutu kolczastego i 3 segmenty przeszkód ppanc). Obrońca rozstawia minimum połowę swoich oddziałów, resztę pozostawiając w rezerwie (wchodzą najwcześniej w 2 turze). Pierwsza fala atakującego (do 100% stanu) pojawia się w pierwszej turze od strony przeciwległej. Wyjątek stanowią snajperzy spoterzy i obserwatorzy, którzy mogą pojawić się na planszy zgodnie z ogólnymi zasadami.

Cel

Celem atakującego jest wyprowadzenie jak największej liczby oddziałów poza strefę rozstawienia nieprzyjaciela. Celem Obrońcy jest uniemożliwienia przeciwnikowi realizacji tego zadania
Przygotowanie artyleryjskie
Atakujący wykorzystuje przygotowanie artyleryjskie, które pojawia się przy rzucie K6 2+.
Dla każdego oddziału Obrońcy będącego przed rozpoczęciem gry na planszy wykonywany rzut K6:
1 – brak efektu
2-3 – oddział otrzymuje 1 marker przygwożdżenia
4-5 – oddział otrzymuje 2 markery przygwożdżenia
6 - oddział otrzymuje 2 markery przygwożdżenia i jedno automatyczne trafienie z Pen +3 traktowane jako ogień pośredni (z góry)

Zasady specjalne:

Umocnienia polowe.
Oddział znajdujący się w umocnieniach polowych posiada premię do trafienia jak za Hard Cover (-2 do trafienia). Dodatkowo walka wręcz w okopach jest rozstrzygana tak jak przez przeszkodę (symultanicznie).
Generał Zima
W związku z surową aurą zmniejszają się możliwości ogniowe broni. Obrońca przed oddaniem strzału rzuca K6. W przypadku wyniku 2-6 prowadzi ostrzał normalnie, w przypadku 1 strzał nie dochodzi do skutku.
Czas trwania
Pod koniec 6 tury wykonywany jest rzut kostką 1-3 gra się kończy, 4-6 rozgrywana jest kolejna (ostatnia) tura.
Zwycięstwo
Atakujący dostaje 3 punkty zwycięstwa za każdy oddział, który w czasie gry opuści planszę przez strefę rozstawienia Obrońcy, 2  punkty zwycięstwa za każdy oddział, który na koniec gry znajduje się (choćby częściowo) w strefie rozstawienia Obrońcy, oraz  1punkt zwycięstwa za wyeliminowany oddział przeciwnika. Obrońca uzyskuje 2 punkty zwycięstwa za każdy zniszczony oddział przeciwnika.
Gra kończy się zwycięstwem Atakującego gdy zdobędzie on co najmniej 2 punkty więcej niż Obrońca i odwrotnie. Jeżeli różnica punktowa jest mniejsza gra kończy się remisem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz